TEXTY

CD – Básník

01 BÁSNÍK

JEDNOU JSI MI ŘEKL, ŽE BYS CHTĚL BÝT BÁSNÍK
VE DVOU VĚTÁCH, DO KTERÝCH BYS VETKAL VŠE CO MI CHCEŠ ŘÍCT A DÁT
RÁD POVÍDÁŠ A NĚKTERÝ TVÝ SLOVA JSOU ZVLÁŠTNÍ
MEZI ŘÁDKY UMÍM ČÍST, ŽE VÍC JE MÍT RÁD

REF.
VÍCKRÁT JSME MOHLI JINÉ MILOVAT
VÍCKRÁT JSME OPUSTILI LÁSKY ŘÁD
VÍCKRÁT JSME VZALI SLIBŮM JEJICH KLAD
VÍC JE -MÍT RÁD

JEDNOU JSI MI ŘEKL, ŽE BYS CHTĚL BÝT BÁSNÍK
DO DVOU VERŠŮ CELÝ TVŮJ SVĚT PRO MĚ POSKLÁDAT
MÁŠ DAR A ŽÁDNÝ PROSTOR S TEBOU NENÍ FÁDNÍ
O VÍC PÍSMEN UŽ NENÍ TŘEBA O NIC ŽÁDAT

REF- VÍCKRÁT..

JEDNOU JSI MI ŘEKL, ŽE BYS CHTĚL BÝT BÁSNÍK
POSKLÁDANOU SBÍRKU SLOV POD POLŠTÁŘ SI DÁT
A VŠECHNA SLOVA Z NÍ, CO NEJSOU PRÁZDNÝ
JEDNÍM TAHEM DO VŠECH MÍST A KOUTŮ PSÁT

REF- VÍCKRÁT..

02 VÍM TO UŽ DÁVNO

PŘI NOČNÍCH VYHLÍDKÁCH
V MYŠLENKÁCH TROUFALÝCH
ZÁŘÍ OBLOHOU NITKY Z PAVUČIN
NA NICH JÁ A TY

V NÁDECHU HLEDÁM TICHÝ TÓN
NA PALETĚ VŮNÍ ODSTÍNŮ
PONOŘÍŠ SE DO BAREV 
DLANÍ OTISKNEŠ DUHOVOU KVĚTINU

REF. 
VÍM TO UŽ DÁVNO, VÍM TO UŽ DÁVNO
 ŽE JSI LÁSKOU MOU

VÍM TO UŽ DÁVNO, VÍM TO UŽ DÁVNO
 JSI MOU PROMĚNOU

VÍM TO UŽ DÁVNO, VÍM TO UŽ DÁVNO
 ŽE TY JSI MNOU

VÍM TO UŽ DÁVNO, VÍM TO UŽ DÁVNO
 JSI MOU OZVĚNOU

NA STRUNÁCH CHODÍŠ PO ŠPIČKÁCH
PLAMENEM CO NEPÁLÍ 
ROZTANČÍŠ MĚ JAK BALETKU
NA PRAŽCÍCH TVÉ KYTARY

REF. VÍM TO UŽ DÁVNO..

03 MĚSÍC

ZA ZÁCLONOU OPOZDIL SE MĚSÍC
NEBO DNES UŽ NEZBÝVÁ Z NĚJ NIC
NEBO PROPLUL DŘÍV OKOLO DVEŘÍ
NEBO SE POZDĚJC DOTKNE MÝCH OKENIC

ZA ZÁCLONOU ZVENČÍ KDYŽ SE DÍVÁŠ
SPATŘÍŠ ODRAZEM MŮJ POLOSTÍN
A KDYŽ TĚ VENKU OBKLOPÍ ZIMA
CHTĚL BYS TAKY PADNOUT DO PEŘIN

REF.
ZÁŘÍŠ CELÝ JEN KDYŽ JSI ODKRYTÝ
MILIONY HVĚZD JSOU TŘPYTKY Z TVÝCH ŘAS
KDYŽ SE V NOCI NADE MNOU NAKLONÍŠ
PADAJÍ NA MŮJ POLŠTÁŘ
DEN, NOC-Z KOLOBĚHU PRAMENÍ
KUDY KDE ZAS PROPLOUVÁŠ
DEJ, DÁL, DÁVEJ MI ZNAMENÍ
KDY SPÍŠ A KDY SVÍTÁVÁŠ

ZA ZÁCLONOU ZAVÍRÁM UŽ OČI
I KDYŽ SE TĚ UŽ NEDOČKÁM
ZAČÍNÁŠ BÝT NOVÝ V TÝHLE NOCI
ZAČÍNÁŠ SE RODIT KDYŽ DOSPÁVÁM

REF. ZÁŘÍŠ CELÝ..

04 SÁL

SÁL V PRÁZDNÉ ULICI
PŘÍBOJ DEŠTĚ BIJE O PARAPET
NESMÍŘIL SE S NOCÍ KONČÍCÍ
NA PARKETU ZBYL LEHKÝ PRAH A ŠEĎ

DŘÍV TANČIL V OBJETÍ
TEĎ STOJÍ OPODÁL
SÁM LETMÝM POHYBEM
NAVLÉKL SI Z DÝMU ŠÁL
-
SÁL V TICHÉ ULICI
STOJÍ TU UŽ STOVKY LET
SÁM JEN SE SKLENICÍ
ODŽÍVÁ SVŮJ KABARET

MOŽNÁ TANČIL V OBJETÍ
SMÍCH STĚNY ODRÁŽÍ
S TISÍCI ZLATÝMI KONFETY
NA JEJÍ TVÁŘI

REF. 
TATO NOC PRO NĚJ NIKDY NEMÁ RÁNA
NIKDY NEPŘIJDE NOVÝ DEN
OHNUTÝ KLAVÍRISTA SEDÍ U PIÁNA
DÝMEM PROVONĚL PARFÉM
ZVUKOVÁNÍ...

MOŽNÁ TANČIL V OBJETÍ
SMÍCH STĚNY ODRÁŽÍ
S TISÍCI ZLATÝMI KONFETY
NA JEJÍ TVÁŘI
REF. 
TATO NOC PRO NĚJ NIKDY NEMÁ RÁNA

05 VRÁSKY

VEČERNÍ MODŘÍ HLADÍM SVÁ VÍČKA
POMÁDA STÉKÁ ZE RTŮ JAKO MED
MÝ DĚTSKÝ OČI SE V ZRCADLE HLÍDAJ
PROHLÍŽÍ SE, ZDA JE ZMĚNIL TENTO SVĚT

REF. 
VRÁSKY JSOU CESTY VŠECH VLASTNÍCH PROŽITKŮ
KORYTA ŘEK OD SLANÝCH VLN
A VŠECHNY PLÁČE NAŠICH POCITŮ
PROTO NENÍ MOŘE SLADKÁ TŮŇ

NESLEDUJI HODINY, ANI VTEŘINY
ANI PŘEDSTAVY, KTERÉ JE ČASEM ROZBILY
PODLE RÝH A TVARU ŽIVOT SE NEZTRÁCÍ
LETOKRUHY SE POČÍTAJ AŽ KMENY POKÁCÍ

ZVUKOVÁNÍ

VE DNE A V NOCI NEJSOU ROZDÍLY
JE TO JEDEN CELÝ DEN
A NIKDO NEVÍ, PROČ STÁLE HLEDÁME
MINULOST PŘED ZDRCADLEM

REF. VRÁSKY 1X

06 SVĚTLO

NEZTRÁCEJ, NEZTRÁCEJ MĚ Z OČÍ
NEOHLÍŽEJ SE TAM KDE CHYBÍ STÍN
NEDUS V TMAVÝCH KOMNATÁCH PLAMEN LOUČÍ
I KDYŽ SE KOLEM NEPROCHÁZÍM

NEZTRÁCEJ, NEZTRÁCEJ MĚ Z OČÍ
NEDÍVEJ SE TAM, KDE NEJSI TY A NEJSEM JÁ
NEHLEDEJ MĚ V DAVU KOLEMJDOUCÍCH
NESUĎ MÉ TOUKLY VE SVÝCH OBAVÁCH

VIDÍŠ MĚ, VIDÍŠ MĚ JEN KDYŽ SE DÍVÁŠ

REF.
VIDÍŠ MĚ, VIDÍŠ MĚ, JEN KDYŽ SE DÍVÁŠ
TOULÁM SE DNEM I NOCÍ 
SPATŘÍŠ MĚ TAM KDE V TOBĚ DŘÍMÁM

NEZTRÁCEJ, NEZTRÁCEJ MĚ Z OČÍ
NEODVRACEJ NIKAM TVOU TVÁŘ
JEN TY VÍŠ KDE SE LOMÍM
JAKÉ JMÉNO MÁ MŮJ ADRESÁŘ

NEZTRÁCEJ, NEZTRÁCEJ MĚ Z OČÍ
NEOHÝBEJ HLAVOU DO STŘEDU SILUET
ANI KDYŽ SE POHNOU A OTOČÍ
VŽDYŤ BEZE MĚ BY NEBYL JEJICH SVĚT

07 SLZY

KDYBY VYSCHLY VŠECHNY SLZY
NEMĚLI BYCHOM CO PÍT
KDYBY VYSCHLY VŠECHNY TŮNĚ
TAK BY PŘESTAL PADAT SNÍH

KDYBY VYSCHLY VŠECHNY STUDNY
POD KOŘENY LESŮ A LUHŮ
VYSCHLY BY VŠECHNY BŘEHY
UŽ BYCHOM NESPATŘILI DUHU

REF. 
VODNÍ DAR SMÝVÁ ŽÁR
STROMŮM USNADNÍ STÍN
KORUNY VRÁTÍ ZAS PTÁKŮM HLAS
A ROSU Z BOSÝCH VÍL

KDYBY VYSCHLY VŠECHNY ŘEKY
VYSCHLO BY VŠECHNO V NICH
KDYBY VYSCHLA VŠECHNA MOŘE
OCEÁN BY UMŘEL ŽÍZNÍ

KDYBY VYSCHLY VŠECHNY KAPKY
VŠECHNY VLÁHA I V PODZEMÍ
VYSCHL BY VŠECHEN ŽIVOT 
A SLZY BY NEMĚLY KDE PRAMENIT

REF. 1
REF. 2
VODNÍ DAR SMÝVÁ ŽÁR
BOLESTEM CO UVNITŘ PÁLÍ
VYPLAVUJ AŤ NEVYSCHNOU
STAVIDLA VŠECH VOD CO NÁS CHRÁNÍ

08 DÍKY MATKO

UŠEL JSEM DÁL, DÁL, TAK DALEKO
ABYCH SE VRÁTIL CESTOU PĚŠÍCH
BÝVALA JSI LOUKOU, PASEKOU
ČERSTVÝM PLODEM NA VĚTVÍCH 
				
-II-

UVIDĚL JSEM DÁL, DÁL TAK DALEKO
SPATŘIL JSEM DĚŠŤ NA VODNÍCH ODRAZECH
VZPOMNĚL JSEM SI NA DŮM, CO STÁL ZA ŘEKOU
NA KAPKY TEKOUCÍ PO KVĚTECH
				
-II-

REF/
DÍKY, DÍK MATKO MÁ
JSI MECHEM A KŮŽÍ, CO NÁS POKRÝVÁ
DÍKY DÍK, MATKO VŠECH
JSI ZDROJEM BYTÍ A NAŠE KREV

UCÍTIL JSEM DÁL, DÁL TAK DALEKO
VŮNI DŘEVIN, ZE SPADANÝCH STROMŮ
A DOUTNAJÍCÍ TEPLO, CO MĚ VYSVLÉKLO
A ROZPOMNĚL SE NA CESTU DOMŮ
				
-II-

USLYŠEL JSEM DÁL, DÁL, TAK DALEKO
PRŮNIKEM MEZI KAMENÍM
CHORÁL Z TVÝCH ÚST KE MNĚ PRONIKL
UŽ VÍM, ŽE S TEBOU NIKDY NEZABLOUDÍM
				
-II-

REF/ DÍKY, DÍK MATKO MÁ....

09 BÝT INDIÁN

BÝT DUŠÍ INDIÁN HEJA HEJA
BÝT NIČÍM NESPOUTÁN HEJA HEJA
SLÉTAT NA VRCHOLKY HOR HEJA HEJA
LÉTAT VOLNĚ NAD OBZOR HEJA HEJA

REF/
MÁVAT KŘÍDLY, JAK MOTÝLI
JEN TAK, TAK JAKO PTÁK
MÁVAT KŘÍDLY, JAK MOTÝLI
JEN TAK, POLETOVAT

BÝT JEDNOU INDIÁN HEJA HEJA
MOUDROU ZEMÍ MILOVÁN HEJA HEJA
LETĚT S MUSTANGY PRÉRIÍ HEJA HEJA
BÝT VOLNÝ A SILNÝ HEJA HEJA

REF/MÁVAT KŘÍDLY...

10 STROM

STROME STROMEČKU VELKÝ, VYSOKÝ
KAM AŽ TI VYROSTLY VĚTVE ŠIROKÝ
NEBE SE DOTÝKÁŠ KOLEM DOKOLA
KAM AŽ DOHLÉDNE TVOJE KORUNA
NEBE SE DOTÝKÁŠ KOLEM DOKOLA
KAM AŽ DOHLÉDNE TVOJE KORUNA

STROME STROMEČKU MOUDRÝ, VYSOKÝ
TVOJE KOŘENY JSOU UŽ HLUBOKÝ
KAM AŽ SE PROROSTLY 
S KÝM SE PROPLETLY
S KÝM SI POVÍDAJ V ZEMI POD KVĚTY
KAM AŽ SE PROROSTLY 
S KÝM SE PROPLETLY
S KÝM SI POVÍDAJ V ZEMI POD KVĚTY

STROME STROMEČKU V LESE HLUBOKÝM
KOLIKRÁT JSI PŘEŽIL TUHÝCH, BÍLÝCH ZIM
KOLIKRÁT JSI SBÍRAL SLUNEČNÍ SVIT
KOLIKRÁT JSI PŘEDÁVAL DO DLANÍ SVŮJ KLID
KOLIKRÁT JSI SBÍRAL SLUNEČNÍ SVIT
KOLIKRÁT JSI PŘEDÁVAL DO DLANÍ SVŮJ KLID

KOLIKRÁT JSI SBÍRAL SLUNEČNÍ SVIT
KOLIKRÁT JSI PŘEDÁVAL DO DLANÍ SVŮJ KLID

11 ZEMĚ MÁ

V TICHOSTI A V MODLITBÁCH, MATKO MÁ
VÍM, KDO K TOBĚ PORMLOUVÁ
I KE VŠEM ROSTLINÁM

HLADÍ V POKLEKU I TY 
CO UŽ ZŮSTALY BEZ KMENU
CTÍ VŠECHNY DUŠE TVÝCH KOŘENŮ

V TICHU A V MODLITBÁCH, ZEMĚ MÁ
UČÍŠ, JAK SE PROBOUZÍŠ A USÍNÁŠ

A TEN, KDO TĚ ZABIJÍ 
O TOM TAKY VÍŠ
A S TĚMI, KDO TĚ MILUJÍ 
VŠECHNY NASYTÍŠ

12 VŠE, CO JSEM CHTĚL UKÁZAT

KOLIKRÁT JSEM DĚLIL ODEČTENÍM SČÍTÁM ROKY
RUCE MÁM PRÁZDNÉ ZPĚTNÝ CHOD MĚ DOHÁNÍ
PO KAŽDÉ CESTĚ JSEM CHTĚL ZMĚNIT SVOJE KROKY,
ALE ANI DEN NENÍ STEJNÝ 
USÍNÁM PŘI SVÍTÁNÍ

REF.
A VŠE CO JSEM CTĚL UKÁZAT, TO JSEM BYL JEN JÁ
A VŠE CO JSEM CHTĚL PŘEHLÉDNOUT 
UŽ VÍTR ROZFOUKAL
A VŠE CO JSEM CHTĚL UKÁZAT 
VRACÍ SE Z ODRAZU
ROZBÍJÍM VŠECHNY ZRCADLA 
KDE JSEM JÁ, TAM UŽ ZŮSTANU

KDYŽ SE ROZPLÉTÁM V KLUBKU ZAMOTANÝCH VĚT
STANU SE SMÍREM V TICHU 
I KDYŽ CHTĚL BYCH ŘVÁT
UŽ NEPOSTRÁDÁM SOUHLAS, UŽ NECHCI ZNÁT ODPOVĚĎ, 
PROTOŽE VŠECHNA SLOVA BY SE MI MOHLA VYSMÍVAT

REF. A VŠE CO JSEM CHTĚL..

MLUVENÉ SLOVO
VÍTR SE NEPTÁ CO SE STALO
KDYŽ DOTKNE SE STROMU
SMÍSÍ SE S JEHO VŮNÍ A 
NESE JI DÁL VE SVÉM DECHU
A TAM NĚKDE NA SVÉ POUTI 
ZANESE JI AŽ K NAŠIM OKNŮM
STEJNĚ TAK JAK VŠECHNY NAŠE SKUTKY NEMUSÍ K VÝSLECHU

REF. A VŠE CO JSEM CHTĚL UKÁZAT..