O MNĚ

Narodila jsem se ve zlínském kraji. Od roku 1991 žiji v Praze.

Jako dítě si pamatuji, jak můj otec maloval obrazy,  psal texty, skládal písničky a tak mi tyto oblasti nikdy nebyly vzdálené. Všechny jeho schopnosti a  potenciál,  který do mě vkládal s láskou „umřel“ ve chvíli, kdy otec zemřel v mých dvanácti letech. Až v roce 1993  jsem se setkala s člověkem, který mi znovu otevřel možnost si vzpomenout, že tyto schopnosti mám a že je mohu opět plně rozvinout. Kroky, které vedly k této proměně byly opatrné, pomalé, ale zároveň hravé.

Abych pochopila, kdo jsem, jsem musela projít nemalými a i nemilými, životními zkouškami jen proto, abych sama na sobě mohla pracovat a pochopit, jak různé věci a nepochopení informací mohou přímo zasahovat do naší mysli, těla a života vůbec.

V roce 1993 jsem se poprvé setkala s  barevnou terapií – barvy aury, energetických center. Dále navazovaly nauky: psychoterapie, kineziologie, reiki.

Praxe s terapiemi jsem zahájila v roce 1997.

Během praxe  jsem začala vyvíjet své vlastní metody. Od roku 2006 je lidem předávám v podobě seminářů, osobních konzultací a terapií.

Lidská přirozenost, hravost a spokojenost je nejlepším lékem pro naše duševní a fyzické zdraví .

Skládám hudbu, texty a zabývám se zpěvem a zvukem.Vydala jsem pět autorských alb.STROM ŽIVOTA, VESMÍRNÝ OCEÁN, TAJEMSTVÍ VESMÍRNÝCH DOTEKŮ, spojená s relaxačními, meditačními prvky, MATKY ŠAMANŮ a elektronickou, dekadentní hudbu k básnické sbírce  M. K. Hodáčka – HAVARIJNÍ STAV. Podílím se na vytvoření meditačních skladeb pro jiné autory, spolupracuji s hudebníky. Připravuji hudbu k dětskému divadlu a nová alba s pracovním názvem Květ života a Stíny, Schoulený, Odpuštění, dále  Melodie čísel.

Na toto téma přispívám články do časopisů Ve Hvězdách a na různé veřejné portály.

Jsem jednou ze zakladatelů internetového RadyOzvuku, pořádám interaktivní přednášky na téma výše zmiňované.

„Nebojme znít všemi tóny, dokud nenajdeme svoji melodii“

  https://www.facebook.com/ladislava.pisnickasvobodova

  https://soundcloud.com/ladislavasvobodova

  https://www.youtube.com/user/pisnula?&ab_channel=LadislavaSvobodova