BINAURÁLNÍ FREKVENCE

Binaurální rytmy, beaty, tóny, frekvence. Tento tón (rytmus) vytvoří tvůj mozek při poslechu hudby v rozdílných frekvencích. Každá mozková hemisféra obsahuje samostatné centrum pro zpracování zvuku. Posloucháme-li jedním uchem tón o dané frekvenci a druhým uchem tón odlišné frekvence, mozek začne pracovat ve frekvenční hladině rovnající se rozdílu obou odlišných frekvencí, v tomto případě se jedná o 440 Hz a 432 Hz. Mozek pracuje v bdělém stavu ve vyšších frekvencích 14 – 40 Hz, což odpovídá hladině Beta. Tato hladina je vhodná k řešení a realizaci všech běžných denních aktivit, k udržení pozornosti, podporuje analytické schopnosti. Chceme-li se i během denní aktivity ponořit do hlubších hladin vědomí, je zapotřebí vyvolat v mozku změnu aktivity. Tu můžeme provést např. meditací, anebo poslechem vhodných binaurálních rytmů. Studie prokázaly pozitivní působení binaurálních rytmů na naši neurobiologii, zlepšují náladu, snižují bolest, úzkosti, upravují krevní tlak a srdeční rytmus, zlepšují paměť, udržují pozornost, podporují celkovou duševní pohodu, zvyšují kreativitu při řešení problémů, podporují hlubší meditativní stavy, zintenzivňují inspiraci a intuici, zvyšují kvalitu spánku, přináší pocit celkového uvolnění zvýšenou produkcí hormonu štěstí, serotoninu. Hudba, kterou právě posloucháte, je zkomponovaná tak, aby vytvořila binaurální frekvenci 8 Hz, což je současně atmosférický puls Země (vibrační frekvence 7,83 Hz), známější jako Shumannova rezonance. Tato skladba je demosnímek a první, která otevírá nekonečný prostor v možnostech práce s binaurálními rytmy, ale zakomponujeme do nich také Solfeggiho léčivé frekvence tak, aby výsledný efekt byl ten nejvhodnější binaurální rytmus, harmonizující fyzické i energetické tělo v oblastech, kde je zapotřebí na jedné straně něco posílit a na straně druhé naopak něco zmírnit. Účelem binaurálních rytmů je dosáhnout celkové harmonie těla i duše.

REGENERAČNÍ 1Hz-3Hz – vhodná pro hluboký spánek, kdy dochází k celkové opravě organismu

MEDITACE 4Hz-7Hz – vhodná pro hlubokou relaxaci, kdy dochází ke zlepšení paměti, posílení intuitivního vnímáni.

KVALITNÍ SPÁNEK – RELAXACE 8Hz-13Hz – uvolnění, odpočinek, navodí stav duševní pohody a klidu. Posiluje imunitu.

BDĚLÝ STAV – zvýšení koncentrace14Hz – 35Hz zabraňuje úzkosti, strachu, zlost.

ZVÝŠENÍ AKTIVITY BDĚLÉHO STAVU – 36Hz- 100Hz Učení, paměť, náročné úkoly