Archiv autora: Ladislava Svobodová

ČÍST Z VESMÍRNÉ KNIHOVNY – CESTA K AKÁŠI

https://www.youtube.com/watch?v=Q8ugx5eUJJo&ab_channel=LadislavaSvobodova

https://www.youtube.com/watch?v=8_iyjH7qD44&ab_channel=LadislavaSvobodova

Víkendový seminář na kterém budeme pracovat s vaší přirozeností a hravostí. Informace, které k vám budou přicházet ověříme na místě.
Existují dva způsoby, jak k těmto informacím dospějete. Oba způsoby vyzkoušíme!

Tyto způsoby fungují stejně.
Tento seminář je pouze pro vážné zájemce !

Cena semináře 2500,- Kdo by si chtěl zopakovat tento seminář, platí pouze 1/2 z ceny.
přihlášky na pisnula@gmail.com

Jaroslav Dušek a Viliam Poltikovič – Irsko

Moc se těším …nejen na představení, ale hlavně na cestu na západní pobřeží Irska.

Lístky na dublinské představení Jaroslava Duška a Viliama Poltikoviče se prodávají rychle. Pořiďte si je zavčas přes facebookovou stránku České společnosti Dublin: „Shop now“ a pak „Go to link“. Pokud se vyprodají, budeme v den konání přímo na místě prodávat za stejnou cenu ještě několik lístků „na stání“. Jméno na lístku nemusí odpovídat jménu bankovní karty ani jménu účtu paypal. Lístky, které si koupíte online si ale NEZAPOMEŇTE VYTISKNOUT! Děkujeme, těšíme se na vás!
https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A1-spole%C4%8Dnost-Dublin/646734578790005

Inipi – potní chýše – obřad znovuzrození

potní chýše

Indiánský název Inipi znamená “znovuzrození” a je pro obřad potní chýše. Je jedním z nejstarších obřadů indiánů Severní Ameriky. Obřad slouží k očistění mysli či duše, což bylo v pojetí Indiánů zbavení se zlých duchů a přivolání dobrých bytostí. Všechny procesy působí kladně na lidskou psychiku, ale posvátný obřad se používá kromě uvolnění také k léčení, duchovnímu ozdravování a vnitřnímu rozvoji Obřad vede většinou duchovní, medicinman, stařešina, ten určí vhodné místo pro stavbu potní chýše, oltáře a ohniště. Chýše je postavena z ohebných větví stromů spojených tak, aby vytvořily kopuli. Celá stavba je pokryta přikrývkami, které slouží k udržení teploty a brání vniku.

Takto vytvořena stavba představuje Kosmos, Mateřské lůno a Matku Zemi. V potní chýši jsou zastoupeny přírodní živly – oheň, voda, vzduch a země. Tma v ní je lidská neznalost, žhavé kameny představují sperma, které se vkládají do lůna matky a pára tvořivou sílu Universa. Vchod do Inipi je z východu, odkud přichází nové svítání. Uprostřed chýše je vykopaná prohlubeň a hlína z ní je použita na malý oltář vytvořený před chýši, které ženy zdobí a je možno na ni ukládat po dobu obřadu své osobní věci, které se nabíjejí energií, která proudí mezi ohněm a potní chýší. Do prohlubně se vkládají rozžhavené kameny nahřívané v ohni před chýši a oltářem. Obřad je formou léčení těla, mysli a duše, má 4 kola a každé má svůj význam. Účastníci meditují, mohou zpívat za znění bubnu, či chřestidla vždy 4 písně na každé kolo. Obřadu se může účastnit kdokoli. Jedinou výjimkou jsou ženy, které mají právě menstruaci a to proto, že toto samotné vnímají indiáni jako velmi významný očistný obřad a jejich tradice jim říká, že nelze (nebo je nebezpečné) provádět tyto dva (jakékoli obřady)

Jan Red Shirt ( Červená Košile) již sedm let účastník lakotských obřadů potní chýše je pověřen provádět tento obřad znovuzrození. Tímto je mu požehnáno, co by adoptivnímu bratrovi medicinmanem klanu Medvědů kmenu Modok, jménem Six Bear.

Pomocníkem při těchto obřadech- Ladislava Písnička Svobodová

Přijedeme udělat tento obřad do vašeho kraje. Dotazy, nebo objednávky pište na email: pisnula@gmail.com, nebo volejte na  tel. +420 604 872 003